parallax background

Платформата на гражданското общество

ROG е българска платформа, създадена от Вадим Рошманов с цел изграждане на активни гражданско общество и гражданска дипломация. На платформата ROG.BG ще бъдат публикувани статии, клипове, интервюта и подкасти с интересни и успели в своята сфера личности, които биха споделили своя опит и знания.

Дигитална визитка


Вадим Рошманов
Български гражданин

Завършил е средното си образование в Техникум по механо-електротехника, гр. Бургас;
Бакалавър - Политология, Великотърновски университет;
Магистър - Дипломация и Национална сигурност, Великотърновски университет;
Специализация към момента: Университет за приятелство на народите в Русия /RUDN/
Направление: Сравнителна политология / Phd
Профил: Политически проблеми в международните отношения. Регионално и глобално развитие.
Професия: Директор по външна търговия на голяма българска компания за производство на вино и бренди.


- Председател на Сдружение „Асоциацията за международно обществено развитие” (АМОР) - Организацията разработва и управлява проекти и програми на регионални, национални и международни донори от България, ЕС, Китай, САЩ, Русия. Асоциацията работи за изграждане на модерно, предприемчиво и дигитално общество;
- Член на Национална Асоциация "Един път, един пояс";
- Учредител и член на Националното ръководство/ЩАБ и Експертен съвет/ и Национален координатор на Сдружение „Младежки глас“;
- Организатор на Национална кръгла маса на тема „Справяне с проблемите на младежката безработица” през 2015 година. Мероприятието е проведено под патронажа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. В кръглата маса са участваха неправителствени организации, представители на националната и местна власт, бизнес и висши учебни заведения;

- Ръководител на делегацията на Република България на Международната конференция "Мост на бъдещето", организирана от "Международен център за обмен на младежи в Китай" към Всекитайската младежка организация, която се проведе в Пекин, Китай, от 14 до 22 септември 2017 г. Положителен принос за насърчаване на взаимното разбирателство и приятелство между страните от Централна и Източна Европа + Китай. Последващо подписване на международно споразумение за сътрудничество между организациите, което към днешна дата работи, като обменна програма за лидери и предприемачи между България и Китай;
- Заместник-председател на Националния подготвителен комитет на Република България за избор на участници и провеждане на 19-ия Международен фестивал на младежите и студентите, който се състоя на територията на Руската Федерация, гр. Сочи. Република България беше представена 126 млади хора и студенти на най-големия младежки фестивал, който участва в дискусии и форуми, свързани с международната сигурност, дипломацията, политиката, геополитиката, информационните технологии и други. Лектор на българската делегация по време на среща в рамките на фестивалната програма между Република България и Република Мордовия. Фестивалът събра над 25 000 млади лидери, политици, студенти и бизнесмени от повече от 150 държави.